JAN PAWEŁ II - WZÓR I AUTORYTET

W związku z beatyfikacją polskiego papieża – Jana Pawła II, postanowiłem zapytać naszych parafian, jak wspominają postać Ojca Świętego, co pozostawił On w ich sercach. Oto niektóre
wypowiedzi, które usłyszałem:

Wojciech, 38 lat:
Jan Paweł II jest przede wszystkim wzorem, bo wzorów nam brakowało i brakuje. Takim świętym z krwi i kości, a nie z legend - wiec był najlepszym przykładem tego, jak w dzisiejszym świecie kierować się sumieniem, jak mówić do milionów ludzi, a pozostać skromnym i jak być obywatelem świata nie przestając być Polakiem. Beatyfikacja pozwoli nam lepiej go poznać, dłużej żywo zachować w pamięci, więc i próbować żyć jak On.

Jadwiga, 65 lat:
W ostatnim czasie przebywałam za granicą. Spotkałam tam wielu ludzi – również tych, którzy nie wierzą w Boga. Najgorsze dla mnie jest to, że my ludzie wierzący, nie potrafimy obronić swojej wiary. W związku z tym, największym jej autorytetem jest dla mnie Jan Paweł II. Jeżeli on wierzył, to nie sposób czynić inaczej. Dla mnie jest tym, który dał mi silne poczucie wiary. Jeżeli nawet momentami mam jakieś zachwiania, wystarczy, że pomyślę o Ojcu Świętym
i wszystkie wątpliwości odchodzą.

Sylwia, 36 lat:
Jan Paweł II był dla mnie nie tylko papieżem, ale cudownie ciepłym, pogodnym ojcem, który dawał siłę i pokazywał mi jak radzić sobie z cierpieniem. Myślę, że Ojciec Święty jest dla mnie wielkim wzorem na przyszłość, bo przecież każdy z nas kiedyś będzie stary, a nasz papież pięknie pokazał, że do końca można z podniesioną głową nieść swój krzyż. Beatyfikacja to nie tylko wielkie wydarzenie. Daje mi ona wielką siłę i nadzieję, że teraz jako święty Jan Paweł II będzie czuwał i błogosławił mi z domu Pana.

Michał, 20 lat:
Ojciec Święty Jan Paweł II natchnął moje życie, by stało się lepsze. Była to pierwsza osoba
w moim życiu, która pokazała mi, że warto żyć, modlić się, warto być katolikiem. W moim życiu papież zrobił bardzo wiele. Od modlitw za jego pośrednictwem rozpocząłem moją „przygodę” z Kościołem.

Norbert, 36 lat:
Jan Paweł II zawsze był dla mnie autorytetem. Wzbudził on we mnie chęć modlitwy
o powołania. W tym roku minie 15 lat od czasu, kiedy mogłem się z nim spotkać na audiencji. Wspominam ten czas z wielkim przejęciem – mogłem zobaczyć i spotkać się ze świętym.

Emanuel, 30 lat:
Pamięć o Ojcu Świętym trwa we mnie codziennie. Za każdym razem kiedy otwieram Pismo Święte, widzę jego słowa, które mam w formie nalepki przyklejone do Biblii. Papież mówi tam, aby czytać i rozważać Ewangelię. Dlatego codziennie myślę o nim i dziękuję mu za zaproszenie do modlitwy, którą jest medytacja Słowa Bożego.

Paweł, 16 lat:
Jan Paweł II był nauczycielem i przykładem. Chociaż nie pamiętam go dobrze, to wiem, że mówił piękne słowa, które czytałem nie raz. Szczególnie w pamięci zapadły mi jego słowa, które wygłosił podczas pielgrzymki do Polski:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi”.

Robert, 41 lat:
Kochany Ojciec Święty Jan Paweł II to dla mnie przede wszystkim wzór człowieka, ojca, nauczyciela i przyjaciela piastującego tu na Ziemi najwyższy urząd kapłański. To największy
z rodu Słowian, który przeprowadził bezpiecznie Kościół w trzecie tysiąclecie, oddając nas wszystkich w kochające ręce miłosiernego Boga.

Halina, 72 lata:
Dla mnie Ojciec Święty Jan Paweł II to największy autorytet naszych czasów. Głosił Chrystusa całemu światu nie tylko słowem, ale całym swoim życiem. Wierny syn narodu polskiego, któremu dobro Ojczyzny zawsze leżało na sercu.

wysłuchał
Bernard Pająk