DZIEŃ WSPÓLNOTY WSPÓLNOT

W sobotę, 11 czerwca 2011 roku, po raz pierwszy odbyło się spotkanie wszystkich wspólnot
działających w naszej parafii. Pomysł Dnia Wspólnoty Wspólnot, zrodził się podczas Kongresu
Pallotyńskich Rad Parafialnych w Konstancinie-Jeziornej, w którym udział wzięli przedstawiciele naszej parafii: Zofia Brodowska, Agnieszka Kołodziejska i Adam Żak.
Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 1000, uroczystą Mszą święta, którą sprawowali:
Ksiądz Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC i ks. Rafał Czekalewski SAC. W homilii Ksiądz
Proboszcz podkreślił, że każdy z nas jest wezwany do czynnego apostolstwa, apostolstwa zaangażowanego, na wzór św. Wincentego Pallottiego.
Po Mszy świętej udaliśmy się do kawiarenki pod kościołem, gdzie miała miejsce dalszą część
naszego spotkania. Po powitaniu i przedstawieniu planu Dnia Wspólnoty Wspólnot przez
ks. Rafała, przedstawiciele poszczególnych grup zrzeszonych przy naszej parafii dokonywali swoich prezentacji.
Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, Odnowa w Duchu Świętym „MAGNIFICAT”,
Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Ruch Światło – Życie, Domowy Kościół, Wolontariat hospicyjny działający przy Hospicjum Królowej Apostołów,
Gazetka parafialna „MOJA PARAFIA”, to tylko niektóre grupy będące częścią naszej Wspólnoty parafialnej, które mogły się zaprezentować. Kolejne będą miały okazję przedstawić swój charyzmat tuż po wakacjach.
Zwieńczeniem naszego bycia razem – we Wspólnocie Wspólnot – była rekreacja przy domowych ciastach, kawie, herbacie, a przede wszystkim w miłej i budującej atmosferze radości.

Agnieszka