KATECHEZA XVI - WINO I WODA

Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami posłużył się chlebem i winem, aby przemienić je w swoje Ciało i Krew. Posłużył się tymi prostymi znakami i podstawowym pożywieniem ludzi tamtego czasu. Chleb i wino podtrzymywały ludzkie życie, koiły głód i gasiły codzienne pragnienie. Ciało i Krew Chrystusa zapewniają przyjmującym Je, życie na wieki. „Kto spożywa Ciało i Krew Moją, ma życie wieczne” zapewniał słuchających Go Jezus.
Kapłan nalewając do kielicha wino i niewielką ilość wody wypowiada po cichu modlitwę:
„Przez to misterium wody i wina, daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.” Wino jest więc symbolem Bóstwa Chrystusa, natomiast woda – Jego człowieczeństwa. Ich zmieszanie to moment przyjęcia przez Chrystusa – Odwiecznego Boga – ludzkiej natury, aby nas zbawić. Inne interpretacje wypracowane z czasem przez chrześcijan odnosiły się do krwi i wody, które wypłynęły z boku Chrystusa przebitego przez żołnierza na krzyżu. Wino było także symbolem niebiańskiej, wiecznej uczty, a woda codzienności i losu każdego człowieka. Kropla wody wlewana do kielicha z winem oznacza nasze życie, radości
i smutki, porażki i sukcesy, któ re łączymy z ofiarą Chrystusa i wraz z Nim składamy Bogu Ojcu. Następnie unosząc nad ołtarzem kielich z winem i wodą kapłan wypowiada modlitwę błogosławieństwa: „Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc w innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym”. Modlitwa ta jest dziękczynieniem Bogu za Jego troskę
o człowieka, za dar wina, które stanie się w Eucharystii napojem duszy, czyli takim, który daje życie wieczne. Modlitwa ta jest także prośbą o napełnienie Duchem Bożym.
Prośmy Chrystusa uczestnicząc podczas Mszy świętej w obrzędzie przygotowania darów ofiarnych chleba i wina, a potem przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, aby i w nas dokonało się przemienienie, abyśmy przyjmując prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa zasłużyli na udział
w Jego wiecznej uczcie.

za: www.diecezja.radom.pl