PIELGRZYMKI W LICZBACH

Najliczniejsze pielgrzymki piesze, które przybyły w tym roku na Jasną Górę
przed 15 sierpnia, to:
- 300. Pielgrzymka Warszawska - 12 tys. pątników (w pięciu pieszych pielgrzymkach
z całej Warszawy przyszło na Jasną Górę w sumie 19 tys. 850 osób, ale do 300. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej należy dodać: 31. Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną, 28. Praską Pielgrzymkę Rodzin, Grupy „17-ste” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej oraz
20. Pielgrzymkę Niepełno- sprawnych) - 31. Pielgrzymka Krakowska - 8 tys. pątników
- 33. Pielgrzymka Radomska - 6 tys. 533 pątników („Biała 11” liczyła ok. 270 osób)
- 31. Pielgrzymka Podlaska – 4 tys. pątników
- 31. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna - 4 tys. pątników
 

za: www.jasnagora.com