MODLITWY DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW:

 

Do Św. Michała

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł,
zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.


Do Św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego
Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej
Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Do Św. Rafała

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego
Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen