MOJE WSPOMNIENIA O DNIU NAUCZYCIELA

Świat nauczycielski płynął długo w moim życiu. Praca była ciężka i odpowiedzialna. Podejmowałem ją z radością i zadowoleniem. Kształtowałem charaktery młodych Polaków tuż po zakończeniu II wojny światowej. Patrzyłem na dzieci i młodzież, którzy uczyli się dosyć dobrze. Potrzebni byli ludzie z wykształceniem. Okupacja doprowadziła do morderstwa wielu nauczycieli. Ubytek zmniejszał się z upływem lat. Rosła nadzieja. Wspominam z rozrzewnieniem moją pracę nauczycielską. Pamiętam ją dobrze. Doceniano trud pracy nauczycieli. Jako pamięć o nim – powstał w naszej Ojczyźnie obchodzony każdego roku Dzień Nauczyciela – dzień dziękczynienia za trud pracy dydaktyczno – wychowawczej. Obchodzimy go 14 października. Te świąteczne dni utrwaliły się w mojej pamięci. Uczestniczyłem w nich zawsze. Ten dzień był starannie przygotowany przez władze administracyjne i społeczeństwo. Duży wkład do tego naszego święta wnosili sami nauczyciele, dzieci i młodzież. Czekaliśmy z niecierpliwością, co przyniesie nam to święto. Pokładaliśmy duże nadzieje. Mile wspominam te dni. Stały się odnową pracy szkolnej. Przynosiły radość i zadowolenie. Sam dzień był uroczysty – prawdziwe święto nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży. Nauczyciele z terenów wiejskich zbierali się w jednej miejscowości w dużej sali. Nastrój był podniosły i poważny. Pozdrawiano nauczycieli i gości. Odczytywano referat wprowadzający, a potem osiągnięcia, oceny, wyróżnione szkoły i zasłużonych nauczycieli. Następnie odbywała się część artystyczna w wykonaniu młodzieży. Występy nagradzano hucznymi oklaskami. Duży był wkład nauczycieli z różnych szkół, którzy przygotowali bogaty materiał na nasze święto. Każda szkoła jest ośrodkiem szerzenia kultury. Nauczyciel uczy i wychowuje młode pokolenia Polaków. W Dzień Nauczyciela przyznaje się nagrody i odznaczenia państwowe za pracę w szkole. W tym dniu wielu nauczycieli otrzymało za pracę Złoty Krzyż Zasługi, czy Krzyż Kawalerski. Otrzymuje się też nagrody pieniężne i wyróżnienia. Niech pamięć o Dniu Nauczyciela trwa zawsze. Wszystkim nauczycielom życzę, aby byli zdrowi i pełni dumy osobistej.

Katarzyna Wilczyńska