WSPOMNIENIE ZAŁOŻYCIELKI

SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

„Chciałabym (...), aby Opatrzność przez moje pośrednictwo waszymi krokami kierowała.”
bł. Matka Celina Borzęcka CR, z „Pamiętnika dla córek” 26 października, w środę, przypada liturgiczne wspomnienie Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek - błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej. O godz. 1800 odprawiona będzie w tym dniu Msza święta z uczczeniem relikwii Błogosławionej, na którą zapraszamy wszystkich parafian. Błogosławiona Matka Celina nie tylko dla Sióstr Zmartwychwstanek jest wzorem i przykładem wiernego kroczenia za Chrystusem. Przez bogactwo swego życia, w którym przeszła przez różne jego etapy – będąc żoną, matką, wdową i siostrą zakonną staje się przykładem i orędowniczką dla wszystkich:
- dla ludzi młodych – poszukujących i rozeznających powołanie - dla matek i ojców wychowujących dzieci - dla małżeństw dotkniętych chorobą współmałżonka - dla ludzi samotnych i starszych żyjących we wdowieństwie

„Bóg prowadził ją przez różne koleje życia (...) Swoim przykładem uczy nas, że każde powołanie służy uświęceniu i apostolstwu. Niech jej fascynacja Chrystusem Zmartwychwstałym umacnia naszą nadzieję.”
Ojciec Święty Benedykt XVI Błogosławiona Matko Celino, módl się za nami!

Siostry Zmartwychwstanki