HYMN KU CZCI BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ

słowa: s. Maria Karmela Zielińska CR

1. Tyś przewodniczką na ludzkich drogach,
sztandar zwycięski podnosisz wzwyż.
Wpatrzona tylko w swojego Boga
miłość tę głosisz wpisaną w krzyż.
Świadczyłaś życiem wartość tej walki,
która na polu dusz naszych trwa.
Ty wciąż wierzyłaś, że Pan da chwałę
za uśmiercenie własnego „ja”.

Błogosławiona Matko Celino,
Przeszłaś przez wiele życiowych dróg.
Tyś żoną, matką, zakonnicą,
pełniłaś wszystko, co zechciał Bóg.

2. Tyś jest patronką rodzin i wspólnot,
wyproś nam łaskę w godzinie prób.
Niech wzrasta wiara z grzechem walczących,
że Chrystus pusty zostawił grób.
Proś za Kościołem, za całym światem,
by go nie dzielił odwieczny wróg.
Głoś tajemnicą paschy zwycięskiej,
nadzieję pewną - silniejszy Bóg!

O Święta Trójco bądź uwielbiona
w życiu twych świętych, oddanych sług.
Daj nam, by każdy też swoim życiem
na swoją miarę uwielbić Cię mógł.