KATECHEZA XXII

ZNACZENIE ŚPIEWU I MILCZENIA W LITURGII

Liturgia jest szczególnym i uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem. Gdy gromadzimy się na jej celebrowaniu, sam Pan jest pośród nas obecny i doświadczamy Jego mocy we wspólnocie wierzących. Czynne uczestnictwo w liturgii wymaga od nas konkretnego zaangażowania i włączenia się w celebrowaną rzeczywistość. Jednym ze sposobów czynnego udziału w liturgii jest śpiew. Już św. Augustyn pisał: „Kto kocha – ten śpiewa.” Śpiew
jest więc odpowiedzią naszego serca na Miłość, która obecna jest w Eucharystii.

Śpiewem własnym liturgii rzymskiej jest chorał gregoriański – jednogłosowy śpiew z łacińskim tekstem. Zachęca się, aby nadal uczyć śpiewać wiernych niektórych części Mszy świętej w języku łacińskim (OWMR 41). Dziś w naszych kościołach śpiewa się różne pieśni wielogłosowe
w językach narodowych. Warto pamiętać, że śpiew ma pomagać każdemu z nas w przeżywaniu liturgii. Trzeba zwrócić uwagę, aby śpiew wykonywać w odpowiednim tempie.
Nie należy wyprzedzać ani zwalniać, a także nie przekrzykiwać innych. Duże znaczenie
w celebracji liturgii posiada także milczenie. Jest ono konieczne już przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby dobrze przygotować się do spotkania z Chrystusem i wejść w atmosferę skupienia. Warto pamiętać, że nie rozmawiamy po wejściu do kościoła, aby nie przeszkadzać i nie rozpraszać obecnych i modlących się.


Podczas Mszy św. zachowujemy milczenie:
- po wezwaniu do aktu pokuty – uświadamiamy sobie wtedy naszą słabość i wzbudzamy akt żalu za popełnione grzechy - po wezwaniu „Módlmy się” przed kolektą – w ciszy serca wypowiadamy intencję, z jaką przychodzimy na Eucharystię, a celebrans, który przewodniczy liturgii „zbiera” je  i przedstawia Bogu - po homilii (kazaniu) – rozważamy usłyszane treści
- po Komunii świętej – wychwalamy Boga obecnego w naszym sercu i przedstawiamy Mu nasze prośby.
Aby dobrze i owocnie przeżywać liturgię potrzebna jest świadomość ważności i doniosłości śpiewu i odpowiedzi na wezwania celebransa. Śpiew jest wyrazem naszej radości. Od chrześcijańskiej starożytności powtarzane jest powiedzenie:
„kto dobrze śpiewa, ten podwójnie się modli.” Niech ono zachęci nas do gorliwości w wyrażaniu radości naszego serca z obecności Pana. Także, aby wejść w głębię przeżywanej tajemnicy, konieczne jest zachowanie w odpowiednich momentach Mszy świętej pełnego czci milczenia  i skupienia. Pamiętajmy o tym i postarajmy się zwrócić szczególną uwagę na te elementy podczas Eucharystii.

za: www.diecezja.radom.pl