KATECHEZA XXVII

PRZYGOTOWANIE OSOBISTE DO MSZY ŚWIĘTEJ,

POST EUCHARYSTYCZNY,

CZAS I PRZESTRZEŃ LITURGII

Każda celebracja Mszy świętej ma prowadzić do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa
wiernych, obejmującego zarówno duszę, jak i ciało. Powinna wzmacniać wiarę, ożywiać nadzieję i rozpalać miłość. Wymaga zatem uprzedniego, osobistego przygotowania. Święty Filip Neri pouczał, że kto staje na modlitwie bez przygotowania, podobny jest do ptaka, który chce latać, a jeszcze nie jest do tego gotowy. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa
wymaga zbadania stanu swej duszy, aby była w stanie łaski uświęcającej. Jeśli przeszkadza grzech ciężki, należy skorzystać z sakramentu pokuty.
Pomocą w owocnym przeżyciu Liturgii jest odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie poprzez
modlitwę, wyciszenie, przeczytanie czytań mszalnych z danego dnia. Na spotkanie z Bogiem należy przygotować serce i umysł przez wzbudzenie własnych intencji. Zaleca się, aby upraszać wstawiennictwa Matki Bożej i świętych, aby godnie uczestniczyć we Mszy świętej. Od strony zewnętrznej ważne jest także, abyśmy zadbali o odpowiedni ubiór godny naszego uczestnictwa w Liturgii. Wierni przyjmujący Eucharystię zobowiązani są do zachowania postu eucharystycznego. Powinni powstrzymać się przez godzinę przed Komunią świętą od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa. Osoby w podeszłym wieku oraz chorzy, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Eucharystię, chociaż coś spożyli w czasie godziny poprzedzającej przystąpienie do Sakramentu. Kongregacja Sakramentów skróciła czas postu eucharystycznego do około 15 minut dla:
- chorych przebywających w szpitalach lub w domach, nawet nie pozostających w łóżku;
- osób w podeszłym wieku pozostających z powodu starości w domu, czy przebywających
w zakładach opieki; - osób, które opiekują się chorymi lub starcami oraz ich bliskich pragnących razem z nimi przyjąć Komunię świętą, jeżeli nie mogą zachować postu przez jedną godzinę.
Eucharystia może być sprawowana i udzielana każdego dnia o dowolnej porze, z wyjątkiem Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, kiedy to szczegółowo określają sprawowanie i przyjmowanie Eucharystii przepisy liturgiczne. W niedziele i święta nakazane wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej. Obowiązek ten mogą wypełnić
również uczestnicząc we Mszy świętej wieczorem w przeddzień niedzieli lub święta nakazanego.
Celebracji Mszy świętej należy dokonywać w miejscu świętym, czyli kościele lub kaplicy. Jest to
miejsce przeznaczone do sprawowania Liturgii poprzez akt poświęcenia lub błogosławieństwa.
W konkretnym wypadku, gdy wymaga tego konieczność, można sprawować Eucharystię
w innym – ale zawsze godnym – miejscu.
Uczyńmy wszystko, aby indywidualne przygotowanie do Liturgii było świadectwem wiary
w rzeczywistość, w której bierzemy udział.

za: www.diecezja.radom.pl