KATECHEZA XXVIII

SYMBOLIKA ŚWIATŁA I OKADZENIA

W CZASIE MSZY

Używanie w Liturgii elementów naturalnych ma swoje początki w kulcie Starego Testamentu
i religiach pogańskich. Z Liturgii synagogalnej zaczerpnęli chrześcijanie zwyczaj używania ognia i światła. Oprócz bardzo praktycznego znaczenia dla oświetlenia sali, w której sprawowano Eucharystię, nadano światłu znaczenie symboliczne. Światło w Liturgii jest symbolem radości i znakiem świętej obecności Boga, a także zaproszeniem do modlitwy.
Bóg jest światłością (1 J 1, 5), Chrystus jest „światłością ze światłości” jak wyznajemy w Credo i „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2, 32).
W etykiecie dworskiej niesione światło stanowiło rodzaj honorowej eskorty. Liturgia przejęła ten zwyczaj używając świec i pochodni w procesjach z udziałem papieża i biskupa, a potem
w uroczystych celebracjach w procesji wejścia, wobec Najświętszego Sakramentu i księgi Ewangeliarza. Z ważniejszych momentów, w których używamy światła w Liturgii należy wymienić: - obrzęd poświęcenia ognia i procesja z Paschałem w Wigilię Paschalną, - zapalanie świecy od Paschału w Liturgii sakramentu chrztu – symbol otrzymania od Chrystusa
łaski wiary i usynowienia, - zapalanie Paschału w liturgii pogrzebowej – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego – zwycięzcy śmierci, - błogosławienie świec w święto Ofiarowania
Pańskiego, - lampka wieczna przy tabernakulum – znak obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W uroczystych celebracjach używa się w Liturgii także kadzidła. Zostało ono wprowadzone do Liturgii dosyć późno ze względu na powszechne używanie go w rytach pogańskich, od których chrześcijanie się odcinali. Okadzenie wyraża cześć  i modlitwę. Jest znakiem okazywanej czci religijnej wobec osób i rzeczy. Kadzidło jest symbolem modlitwy unoszącej się do Boga i Jego świętej obecności w słupie obłoku. W Liturgii stosuje się okadzenie wobec: - Najświętszego Sakramentu – także w czasie wystawienia i procesji, - osób – celebransa i koncelebrantów Mszy świętej, a także zgromadzonego ludu, - przedmiotów – ołtarza, Paschału, darów ofiarnych chleba i wina. W uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji polskiej błogosławi się kadzidło w nawiązaniu do darów złożonych Chrystusowi przez Mędrców ze Wschodu i upatruje się w nim symbol męki Chrystusowej.

za: www.diecezja.radom.pl