KATECHEZA XXIX

CELEBRANS PRZEWODNICZĄCY LITURGII

– ZNAKIEM CHRYSTUSA

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,20) – zapewnił nas Pan Jezus. Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Ta obecność ma różne formy.
Pan Jezus jest obecny w znakach sakramentalnych. To Jezus Chrystus chrzci. To Jezus Chrystus udziela odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty. Jezus Chrystus jest obecny we wspólnocie wierzących. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) – zapewniał nas Pan Jezus. Jest obecny w swoim słowie. To Jezus Chrystus do nas mówi, gdy w Kościele czyta się Pismo Święte. W szczególny sposób jest obecny Jezus Chrystus w Eucharystii. W tym Sakramencie czyni obecnym swoje dzieło odkupienia świata. „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny
w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów” (Sobór Trydencki), czy też zwłaszcza pod Postaciami Eucharystycznymi.” (Konstytucja o Liturgii, 7). Zgromadzenie liturgiczne jest obrazem Kościoła. Objawia tym samym swoją strukturę hierarchiczną. Uporządkowaną, hierarchiczną strukturę zgromadzenia liturgicznego ustanowił sam Chrystus. To Jezus
Chrystus „jest źródłem każdej posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę, wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel.” (KKK 874). To „Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu… ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro duchowe całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą swoim braciom, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego (...) osiągnęli zbawienie” (Konstytucja
o Kościele, 18). Przewodniczący liturgii, którego nazywamy celebransem, swoją osobą, przypomina nam, że Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.
Celebrans reprezentuje osobę Jezusa Chrystusa. Nie tylko przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu. Kapłan wykonuje czynności sakramentalne w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyni to mocą Jezusa Chrystusa i w Jego zastępstwie. To z upoważnienia Jezusa Chrystusa kapłan może, podczas konsekracji, wypowiadać słowa: „To jest Ciało moje… To jest kielich Krwi mojej…”. Jest to owoc sakramentu kapłaństwa. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to,
że w naszych świątyniach jest sprawowana Eucharystia dzięki posłudze kapłanów.

za: www.diecezja.radom.pl