BUDOWAĆ RODZINĘ Z MARYJĄ

Wkraczamy w kolejny Nowy Rok ze Świętą Bożą Rodzicielką i z modlitwą o pokój na świecie.
Na pewno pojawia się mnóstwo pytań na temat 2012 roku. Jaki będzie ten nowy rok? Co nam przyniesie? Co się zmieni w naszym życiu?
A może warto też zastanowić się co ja powinienem zmienić w swoim życiu? Nad czym powinienem popracować? Może trzeba komuś przebaczyć, poprosić o przebaczenie, czy podziękować? Warto przyjrzeć się, jak wygląda nasza wiara, relacja z Bogiem. Jak jest ze spowiedzią świętą, przyjmowaniem Komunii świętej do naszych serc? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu Kościół – szczególnie w tym nadchodzącym roku zastanówmy się, gdyż tegoroczne hasło duszpasterskie brzmi: „Kościół naszym domem ”.
Nie zapominajmy o swoich rodzinach! Niech Maryja, Boża Rodzicielka będzie wzorem do tworzenia i budowania naszych rodzin. Maryja, kiedy powiedziała Bogu „tak”, Jej życie się zmieniło – było przepełnione Bożą Miłością. Od tej chwili w Jej rodzinie – Świętej Rodzinie
– na pierwszym miejscu był Bóg i to On Ich prowadził przez życie. W naszych rodzinach często są kłótnie, występuje problem alkoholowy, rozłamy, nieporozumienia, pojawiają się rozwody albo pary żyją bez związku sakramentalnego… A najgorsze jest w tym wszystkim to, że najbardziej w takich rodzinach cierpią dzieci. Zaburzony ład w rodzinie jest skutkiem tego, że brakuje nam miłości, że nie zapraszamy Boga do naszych domów rodzinnych. Kiedy żyjemy bez Chrystusa, wtedy nic się nie układa, wszystko się wali i wkracza zło. Kiedy Maryja wypowiedziała Bogu swoje „fiat”i otworzyła na oścież drzwi Bogu, wtedy wszystko było na miejscu, choć nie było łatwo. Panował pokój, miłość, zaufanie i ogromna wiara do Stwórcy. Maryja z wielką pokorą służyła Bogu i swemu mężowi – kochała Ich bezgranicznie. Wszystko, co posiadała – miłość, pokorę, pokój, czyste serce, otwarte ręce (aby pomagały innym) oraz przeogromną wiarę do swego Boga Ojca – tym wszystkim dzieliła się z każdą napotkaną na swej drodze osobą. Nikogo nie odtrącała, dla wszystkich miała czas. Kiedy pojawiały się trudności w Jej rodzinnym życiu, wtedy z wielką ufnością zwracała się do Boga w modlitwie, by powierzyć wszystkie sprawy dnia codziennego.  A Bóg otaczał Jej Rodzinę miłością i błogosławił każdy dzień. Budujmy nasze rodziny na wzór Świętej Rodziny. Niech Maryja – Święta Boża Rodzicielka będzie zawsze obecna w naszych domach. Niech pokój i miłość nigdy nie zniknie. Zadbajmy, aby słowo „kocham”, troska o dom, zrozumienie, miłość i nasze serdeczne uczucia
wobec bliskich były obecne w codzienności. Niech nasz dom rodzinny stanie się ostoją i fundamentem tworzenia Kościoła świętego. Bo Kościół Boży, to my! Niech nasze rodziny będą silne w wierze. Postarajmy się zwalniać tempo w życiu zawodowym, a więcej czasu ofiarujmy bliskim. Niech rok 2012 będzie przepełniony wiarą, pokojem i miłością w rodzinie.

ak