PODSUMOWANIE ROKU 2011

Jezus – odwieczne Słowo Boga – przyszedł na świat w jednym celu: aby wszyscy uwierzyli
w Niego, a przez to doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni, by mogła być im przywrócona pierwotna godność, piękno, podobieństwo do Boga, które zostało utracone przez grzech. Jezus – Światło przychodzi, aby nas wyzwolić z grzechu – z ciemności. Słuchanie Słowa jest podstawą życia chrześcijańskiego. Wszystko co dobre, szlachetne i czyste staje się w nas przez Słowo Boga. W Bogu stajemy się ludźmi, „nowymi ludźmi”, „ludźmi odwiecznego Słowa Ojca”. Potrzebujemy odejścia od słuchania jedynie siebie do słuchania Słowa. Pamiętamy słowa Benedykta XVI z pielgrzymki do Niemiec: „Tam gdzie jest Bóg, jest przyszłość”. Dlatego dzisiaj, dziękując Bogu za 2011 rok, szukajmy odpowiedzi na to, jak słuchamy Słowa Bożego? Czego nie dosłyszeliśmy w zakończonym starym roku? Co zostawiliśmy bez odpowiedzi na Boże wezwanie: „słuchaj”?

Miniony rok, to czas wielu przemian na świecie. 1. Byliśmy świadkami budzenia się świadomości demokratycznych na kontynencie afrykańskim. Próby wprowadzania przemian przyniosły wiele rozczarowań. Zmienili się rządzący, a niewiele się zmienia sytuacja zwykłych ludzi. Słowo „demokracja” robiło tylko karierę na ustach reformatorów.

2. Tak często słyszymy słowo „kryzys”. To słowo – wytrych, którym usprawiedliwia się wszelkie niepowodzenia. Brak pozytywnych wartości w sercach ludzkich, brak elementarnej życzliwości
i troski tłumaczy się kryzysem. Rządzący dobrze się mają, a ubodzy ubożeją. Ciągle mówi się
o solidarności, a w działaniach widać egoizm państw i poszczególnych ludzi.

3. Coraz częściej słyszymy też o prześladowaniach chrześcijan (wyznawców Chrystusa na świecie
jest ponad 2 miliardy). W ostatnich tygodniach – w okresie świątecznym – słyszeliśmy
o tragicznych wydarzeniach, zamachach i bombach w kościołach Nigerii.

4. W naszej Ojczyźnie – w Polsce – widzimy ścieranie się rożnych światopoglądów. Są ci, którzy uważają, że mają jedyną receptę na życie prawdą i ci, którzy nigdy nie będą mieć racji, bo nieważne są dla nich: tradycja, wartości, wiara i moralność. Podważa się to, co jest związane  z narodem i Kościołem. Tak bardzo zaczął przeszkadzać krzyż Chrystusa. Będący u władzy uważają, że jako jedyni mają rację i za wszelką cenę eliminują z przestrzeni publicznej
to, co mogłoby zakłócić ich interesy. Wyrachowanie staje się drogą do zwycięstwa. Nie ważne są wartości – liczy się tylko to, co przyniesie zysk materialny. Głośno krzycząca mniejszość chce decydować o wszystkim, decydować za większość.

5. W Kościele powszechnym w 2011 roku cieszyliśmy się beatyfikacją Jana Pawła II. To on uczy nas głębokiego spojrzenia na wartości. Dzięki niemu wiemy, że zaraz po Bogu najważniejszy jest człowiek i nic innego.

6. W naszej parafii w październiku radowaliśmy się z przyjęcia i adoracji relikwii
bł. Jana Pawła II. W październiku także, w Mazowszanach, podczas
dorocznego odpustu miało miejsce spotkanie ludzi wiary – odbył się dekanalny dzień skupienia
Kół Żywego Różańca. Również w październiku odszedł do Pana nasz drogi Współbrat
– ks. Zygmunt Zymliński. Zarówno dla naszej radomskiej Wspólnoty pallotyńskiej, jak
i dla Wspólnoty parafialnej, ks. Zygmunt był człowiekiem, który pozostawił w naszych sercach trwały ślad. Prawie 25 lat kapłańskiego życia spędził tu – pośród nas. Pracował z młodzieżą, jako katecheta, opiekun grup młodzieżowych, Domowego Kościoła. W ostatnich
latach był spowiednikiem dla wielu, zarówno świeckich jak i dla nas – księży. Dla nas – pallotynów, ten ostatni czas życia ks. Zygmunta, to spotkanie z człowiekiem pełnym wdzięczności. Najczęstsze słowo, jakie słyszałem od niego w chorobie, to „dziękuję.”
Ks. Zygmunt ciągle nas pytał: „Czy nie jestem dla was ciężarem?” Często prosił, by podać mu do ucałowania krzyż i ciągle uciekał się pod opiekę Maryi. Powtarzał: „Matko, zabierz mnie.” Od 2 do 31 stycznia o godz. 6.30 jest odprawiana Msza święta gregoriańska za ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Nas, duszpasterzy, cieszy bardzo aktywne życie sakramentalne w naszej parafii. Cieszy częste korzystanie
z sakramentu pojednania i pokuty. Radością napełnia także ilość osób przystępujących
do Komunii świętej. W czasie liczenia wiernych w bieżącym roku, obecnych w kościele było 4098 osób (o ok. 200 mniej niż w poprzednim roku), z czego do Komunii świętej przystąpiło 2538 (o ok. 500 więcej niż w poprzednim roku). Wydaje się, że świadczy to o dużej świadomości religijnej wiernych uczęszczających do naszej świątyni. Cieszy też ilość grup i zespołów parafialnych, do których przynależą ludzie, którzy pragną prowadzić pogłębione życie chrześcijańskie. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to w dalszym ciągu prowadzimy prace wykończeniowe przy naszym domu w Mazowszanach. Obecnie są to bezpośrednie
przygotowania do zamieszkania tam duszpasterzy. Ufamy, że w najbliższych miesiącach powstanie tam nowa parafia. Odnowiliśmy nasz radomski kościół – w tym roku odbyło się malowanie i naprawa dachu. Składam za to wielkie dziękczynienie całej Wspólnocie parafialnej. Odnowiliśmy też niektóre naczynia liturgiczne. Te wszystkie działania mogą być podejmowane dzięki dynamicznemu zaangażowaniu całego zespołu duszpasterskiego. Dziękuję Siostrom, Księżom i Katechetom za ich zapominanie o sobie i wkład w pracę katechetyczną oraz w zespołach przyparafialnych. Ze Wspólnoty księży oraz ze Wspólnoty sióstr nikt w tym roku nie został przeniesiony na inną placówkę. Do naszej Wspólnoty parafialnej przybyło dwóch nowych Współbraci z Ołtarzewa: ks. Karol Świostek SAC i neoprezbiter ks. Mariusz Wierzba SAC. Od września do 23 stycznia tego roku swoją praktykę duszpasterską odbywa u nas dk. Jurij Siciński SAC  z Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję wielu ludziom świeckim za ich zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej. W 2011 roku ochrzciliśmy 203 dzieci. W poprzednich latach: 202/2005, 205/2006, 221/2007, 233/2008, 215/2009, 229/2010. Wiele nowo ochrzczonych dzieci nie mieszka w naszej parafii, ale ich rodzice i dziadkowie – wychowani tutaj i związani z naszą parafią – proszą nas o udzielenie chrztu. Do bierzmowania przystąpiło 197 osób. W poprzednich latach: 236/2006, 159/2007, 193/2008, 213/2009, 180/2010. Ślubów odbyło się 87. W poprzednich latach: 102/2005, 102/2006, 95/2007, 113/2008, 104/2009, 79/2010. Do Pana odeszło 186 osób. W poprzednich latach: 138/2005, 159/2006, 143/2007, 156/2008, 160/2009, 180/2010. Dzieci do Pierwszej
Komunii świętej przystąpiło 123. W poprzednich latach: 150/2008, 173/2009, 189/2010. W ciągu roku rozdaliśmy 275 tysięcy Komunii świętych. Dziękuję za wszystkie przejawy dobra
i życzliwości w minionym 2011 roku. Każdy z nas sam musi wejrzeć w swoje serce
i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak słucha Boga w życiu. Niech rok 2012 będzie czasem
odnowy naszej duszy. Postępujmy w świętości i łasce.

Ksiądz Proboszcz
Zygmunt Rutkowski SAC