MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

To chyba największe zgorszenie dla świata
– wyznawcy Jezusa są podzieleni, nie tworzą
jednej wspólnoty przy ołtarzu Chrystusa.
Pamiętajmy dziś – w Tygodniu Modlitw o Jedność
Chrześcijan – by z głębi serca poprosić Ducha
Świętego o dar jedności dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich.
10 stycznia roku 1962 roku zostało odprawione
w kościele św. Marcina w Warszawie pierwsze
w Polsce w świątyni rzymskokatolickiej Nabożeństwo
ekumeniczne z udziałem zaproszonych
przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.
Podobne nabożeństwo, swoista rewizyta, miała
miejsce 22 stycznia 1962 roku w ewangelicko-
-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie.
Dziękujmy Panu za wszystkie inicjatywy
na rzecz jedności chrześcijan.

 

 opr. ak