CHORZY NADAJĄ SENS ŻYCIU I CIERPIENIU

Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez błogosławionego Jana Pawła II. Papież ustanawiając ten dzień chciał podkreślić znaczenie ludzi chorych, chciał, abyśmy dostrzegli ich i uświadamiali sobie, że tak wielu ich jest pośród nas... Pragnął, abyśmy pamiętali w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy wspierają chorych w ich trudzie noszenia krzyża choroby, cierpienia i osamotnienia – szczególnie o pracownikach hospicjów i wolontariuszach. Każdy chory jest żywym świadkiem cierpiącego Jezusa Chrystusa. Tak, jak Jezus w milczeniu znosił wszystkie cierpienia, boleści, które zaprowadziły Go aż na Golgotę, aby tam zbawić cały świat, tak i ludzie cierpiący, przez chorobę jednoczą się w tajemniczy sposób z przedziwną miłością Boga. Pamiętajmy o chorych, którzy borykają się z wieloma przeciwnościami. Patrząc na nich zastanówmy się nad sensem życia ludzkiego, bo dziś jest on bardzo sponiewierany.
Błogosławiony Jan Paweł II sam był doświadczony wieloma cierpieniami, chorobami. Swój krzyż cierpienia dźwigał w cichości, w milczeniu, nigdy nie narzekał, a przy tym ukazywał wielką radość, że Bóg jest z nim. Na Jego twarzy zawsze pojawiał się uśmiech, bił od niego blask Bożej miłości. Człowiek, który doświadczył w swoim życiu jakiejś choroby czy tragedii inaczej patrzy na świat, na drugiego człowieka – docenia wartość życia i zdrowia swojego i innych.
W jego życiu pojawia się pragnienie niesienia pomocy potrzebującym, pochylania się nad cierpiącym człowiekiem. Taki człowiek troszczy się o ludzkie życie i jest podporą dla chorych.
W dzisiejszym świecie można zaobserwować znieczulicę wobec chorych i starszych. Nie rzadko
nawet zdarza się pozbywać z domów osób bliskich, które są już starsze, niedołężne, schorowane, które potrzebują całodobowej opieki. Tacy cierpiący ludzie stają się już niepotrzebni. A jest wręcz przeciwnie! Oni – dotknięci cierpieniem nadają sens życiu! Bo mimo choroby mają  w sobie gorące pragnienie życia, są zjednoczeni więzłem miłości z cierpiącym Chrystusem. To dzięki nimi można uczyć się, jak kochać Boga całym sercem w cierpieniu, jak żyć pełnią radości, miłości, nadzieją, pokojem i być świadkiem Boga.

 

 aga