SIOSTRY ZMARTWYCHWSTANKI

Image
Nasze posłannictwo

Zmartwychwstanie Chrystusa jest centralną tajemnicą naszej chrześcijańskiej wiary. Z niej wypływa nadzieja nowego życia. Ona pozwala nam widzieć sens cierpienia i śmierci. Czerpiąc z tej tajemnicy, zrodziło się przed laty Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek.
Jesteśmy powołane w Kościele do wielbienia Boga, który jest Miłością, pierwszy nas umiłował
i zlecił nam misję głoszenia prawdy o Jego miłości do każdego człowieka. Głosimy radosną nowinę, że Chrystus żyje w nas, jego mocą każdy człowiek może zmartwychwstawać do nowego życia. Założycielkami Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek są matka i córka - Celina i Jadwiga Borzęckie. Ich śladem idą ciągle nowe pokolenia zmartwychwstanek, słysząc słowa samego Jezusa: „Idź i powiedz braciom...” Obecnie domy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego znajdują w wielu miejscach w Polsce i poza jej granicami. Siłę do pełnienia swego posłannictwa siostry czerpią z Adoracji i Eucharystii. W niej bowiem pulsuje żywe serce Zmartwychwstałego Chrystusa, który nas powołał do szczególnego udziału w tajemnicy swojej śmierci i zmartwychwstania.


70 lat posługi sióstr zmartwychwstanek na Młodzianowie
Image

Przyzwyczailiśmy się do tego, że siostry zmartwychwstanki są także w Radomiu na Młodzianowie. Jesteśmy tu już 70 lat, czyli niemal od początku istnienia tej parafii.
W kronice domu Sióstr czytamy: ” Dom (sióstr zmartwychwstanek) na Młodzianowie powstał w czasie okupacji. Inicjatorem i założycielem był ks. Prałat Ściskała, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny. Do tejże parafii należał także Młodzianów. Po rozdzieleniu parafii Mariackiej i ustanowieniu nowej na Młodzianowie, którą objęli Księża Pallotyni i dzięki staraniom Ks. Ściskały pracę pomocniczą przy parafii objęły Siostry Zmartwychwstanki. Pierwszą przełożoną była S. Józefa Komarnicka. Siostry objęły pracę nad dziećmi przedszkolnymi i nad dziewczętami, które uczono szycia. Wśród niemilknących działań wojennych Siostry urządzały dom zakonny - dobudowując na strychu pokoik na kapliczkę, którą poświęcił ks. Ściskała”. Dalej kronikarka pisze, że oprócz domu mieszkalnego na ul. Brzozowej istniał barak zbudowany staraniem S. M. Janiny Łabęckiej, który służył siostrom do pracy apostolskiej. Siostra Janina gromadziła tam chłopców ucząc ich rzemiosła. Później służył on jako szwalnia dla dziewcząt, następnie przedszkole. Z czasem władze miejskie zajęły budynek, nie pozwoliły siostrom prowadzić przedszkola, dając siły świeckie. Mimo usilnych starań ze strony sióstr budynku tego nie oddano. (na podst. Zapisów w kronice domu Sióstr).
Image

Przez wszystkie kolejne lata pobytu na Młodzianowie siostry angażowały swoje siły w pracę apostolską, jako katechetki, dbały o kościół jako zakrystianki, przez szereg lat pracowały w przedszkolu, pomagały ludziom chorym, zajmowały
się domem i niemałym ogrodem. Jak potrafiły wspierały księży pallotynów w trosce o wzrost Królestwa Bożego na powierzonym nam przez Bożą opatrzność kawałku świata. Jesteśmy Bogu za to bardzo wdzięczne. Ufamy, że Pan Bóg pozwoli nam nadal mieć w tym udział. Dlatego bardzo prosimy o modlitwę o nowe powołania do naszego
Zgromadzenia i o wierność dla powołanych.

 

 siostry zmartwychwstanki