WIARA ZAWSZE JEST WAŻNA

I ZAWSZE POTRZEBNA

Wiara jest bardzo ważna w życiu człowieka. Kiedy mówimy o wierze, zawsze musimy pamiętać o tym, że jest ona darem Bożym. Darem za pomocą, którego Bóg wzywa mnie do tego, żebym coraz bardziej się do Niego zbliżał. Każdy z nas powinien pamiętać, że nie jest ważne jak szybko dojdziemy do autentycznej wiary, ale czy w ogóle dojdziemy i czy Bóg będzie dla nas kiedyś w końcu najważniejszy. Wiara powinna przenikać całe nasze życie. Najpełniej aktualizuje się ona w sakramentach. Dzięki wierze możemy dostrzec w nich zbawcze działanie Chrystusa i przyjąć je. Pierwszym sakramentem jest chrzest. W nim otrzymujemy wraz z życiem nadprzyrodzonym dar wiary. Bierzmowanie, potęguje dynamizm wiary, obdarza bierzmowanego szczególną mocą Ducha Świętego oraz zobowiązuje do szerzenia wiary i bronienia jej. W Eucharystii zaś, sakramencie kulminacji wiary, możemy w sposób szczególny jednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
Niezmiernie ważna w naszym życiu jest modlitwa. Ona jest zapoczątkowanym i rozwijanym przez wiarę dialogiem człowieka z Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
W zasadzie każdy z nas w coś wierzy. Wierzymy w to, że ziemia jest okrągła, wierzymy że pociąg, którym pojedziemy na wakacje będzie na nas czekał o określonej godzinie, wierzymy, że po długiej zimie nadejdzie lato, że koledzy darzą nas przyjaźnią itp. Właściwie każdy aspekt
i każda chwila naszego życia zbudowane są na wierze w coś. Wiara jest podłożem wszystkich przedsięwzięć. Gdybyśmy nie wierzyli, że coś nam się uda, nie warto by było podejmować jakichkolwiek działań. Tak więc wiara jest wpisana w tryb naszego istnienia.
Spośród tych wszystkich rodzajów wiary, jakie nas dotykają, najważniejsza jest wiara, którą nazwę podstawową, a mianowicie wiara w Boga. W dzisiejszych czasach wielu odchodzi od wiary w Boga, przesuwa jej ważność na dalszy plan swojego życia. Jedynym znakiem „religijnego życia” stają się wtedy świąteczne zakupy, przystrajanie mieszkań na Boże Narodzenie, czy pójście do kościoła ze święconką. To bardzo piękne zwyczaje, jednak, jeśli wykonujemy je bez ducha wiary, stają się jedynie mechanicznymi obrzędami niczym nie różniącymi się od zwyczaju robienia sobotnich porządków czy uczestniczenia w imieninach cioci. Odrzucanie wiary jest oczywistym błędem. Bóg i wiara jest nam potrzebna na każdym etapie naszego życia. Na każdym etapie jest jednakowo potrzebna i jednakowo ważna: czy to
w dzieciństwie, młodości, wieku dojrzałym czy starości. W miarę dojrzewania człowiek uświadamia sobie piękno i mądrość nauki Chrystusa, coraz więcej rozumie także z tajemnicy Boga, zdając sobie sprawę, że nigdy jej nie zgłębi, gdyż przewyższa ona rozum ludzki.

 

Bartłomiej Paduch