NIE ŚMIERĆ, ALE MIŁOŚĆ CIĘ ZABRAŁA

„31 lipca pukano do Ciebie, ale Ciebie już nie było pośród żywych tego
świata, bo to nie śmierć, ale miłość Cię zabrała.”
Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej Stefan Siczek zmarł nad ranem w swoim pokoju w Seminarium radomskim. Ta niespodziewana informacja przepełniła smutkiem
naszych diecezjan. Na ostatnie pożegnanie Księdza Biskupa Stefana przybyło wielu ludzi. Żegnano go z bólem, ale i nadzieją na życie wieczne dla niego. Stefan Siczek urodził się w 1937 roku w Siczkach. Studiował w Seminarium w Sandomierzu, gdzie w 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Jana Kantego Lorka. Władze nie pozwoliły wyjechać mu na studia do Rzymu nie wydając mu paszportu, dlatego ksiądz Siczek podjął studia na KUL-u. Był wykładowcą i cenionym ojcem duchownym w Sandomierzu. Przez 6 lat pracował jako kapelan Służek Najświętszej Maryi Panny w Mariówce.

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Radomskiej. Sakrę biskupią odebrał przed katedrą radomską 11 kwietnia. Konsekrował go Prymas Polski Kardynał Józef Glemp wraz z Księdzem Biskupem Edwardem Materskim i naszym metropolitą Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem. Za swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Żyć Ewangelią.” Głosić Ewangelię trzeba dotąd, aż wypadnie ona z rąk tj. do śmierci. Biskup Stefan głosił Ewangelię przy każdej okazji. Trudno znaleźć jakieś wystąpienie Księdza Biskupa, aby nie odnaleźć w nim nawiązania do Ewangelii. Dwukrotnie administrował diecezją – po śmierci Księdza Biskupa Jana Chrapka i po nominacji do Rzymu Księdza Biskupa Zygmunta Zimowskiego. Wtedy kierował nią z łóżka szpitalnego. Choroba skłoniła Księdza Biskupa do wielu przemyśleń nad kruchością życia. Podczas kazania na pogrzebie Księdza Biskupa Stefana Siczka w katedrze, Ksiądz Biskup Paweł Socha – emerytowany Biskup Pomocniczy Diecezji Zielonogórsko - gorzowskiej, który przyjaźnił się z Księdzem Biskupem Stefanem powiedział, że na tydzień przed śmiercią Księdza biskupa widział się z nim. „Wspominał, że jest mu żal rozstawać się z pracą w kurii, ale że ze względu na stan zdrowia musi się z niej wyłączyć. Pytał o formalności związane z przejściem na emeryturę, wspólnie odwiedziliśmy dom seniora.” Na uroczystości pogrzebowe swój telegram przesłał papież Benedykt XVI. Wyraził w nim wdzięczność za jego troskę o formację kapłanów, osób zakonnych, alumnów oraz osób świeckich zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, podejmowaną sumiennie w duchu biskupiego zawołania „Żyć Ewangelią.” Swoje listy kondolencyjne przesłali również Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Krakowski, Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski – biskup senior radomski.
Mszę świętą pogrzebową celebrował Metropolita Warszawski Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Po pogrzebie trumnę z ciałem Księdza Biskupa Stefana Siczka przewieziono na cmentarz przy ulicy Limanowskiego, gdzie spoczął w grobowcu biskupów radomskich, gdzie od marca tego roku, spoczywa również pierwszy ordynariusz radomski – Ksiądz Biskup Edward Materski.

 

Bernard Pająk