INAUGURACJA ROKU WIARY

W dniu 11 października 2012 roku papież Benedykt XVI zainaugurował uroczyście Rok Wiary w Kościele. W homilii powiedział, że rozpoczynający się Rok Wiary jest konsekwentnie związany z całą drogą Kościoła w minionych 50 latach – „od Soboru, poprzez Magisterium Sługi Bożego Pawła VI, który ogłosił Rok Wiary w 1967 roku, aż do Wielkiego Jubileuszu
roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan Paweł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, wczoraj, dziś i na wieki”. Podczas Mszy świętej w Watykanie papież mówił o potrzebie pielęgnowania dziedzictwa nauczania soborowego na obecnej duchowej pustyni. Nadzieją w tej sytuacji mają być ludzie wiary.

„Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swoim własnym życiem wskazują drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, życia przemienionego przez Boga, i w ten sposób odbywa się wskazywanie drogi – powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI.
Rok Wiary Ojciec Święty porównał do pielgrzymki „po pustyniach współczesnego świata”, w której nie trzeba „ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba”, ale Ewangelii i wiary Kościoła, której „jaśniejącym wyrazem” jest opublikowany przed dwudziestu laty Katechizm Kościoła Katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II.
W dniu 13 października 2012 roku, w sobotę, o godz. 11:00 w Katedrze p.w. Opieki Najświętszej
Marii Panny w Radomiu odbyła się inauguracja Roku Wiary w diecezji radomskiej. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz diecezji radomskiej J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik wraz z Ks. bpem Adamem Odzimkiem. W uroczystości tej wzięło udział wielu księży, sióstr zakonnych i wiernych reprezentujących parafie z całej diecezji. Z naszej parafii delegatem był Ksiądz Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC.
Zgodnie z życzeniem Stolicy Apostolskiej dokonana została podczas tej Mszy świętej intronizacja Katechizmu Kościoła Katolickiego i Dokumentów II Soboru Watykańskiego. Aby wiara była silna potrzebny jest fundament. Aby Boga ukochać i głęboko Mu uwierzyć potrzeba Go najpierw poznać. Rok Wiary ma być zachętą, by zagłębiać się w tajemnice wiary, by bardziej świadomie ją przeżywać. Symbolem naszego pragnienia poznawania Boga i nauki
Kościoła jest Katechizm. W homilii Biskup radomski podkreślił, że Rok Wiary powinien być czasem naszego coraz lepszego, pełniejszego uczestnictwa we Mszy świętej. Eucharystia
jest źródłem i zarazem szczytem całego chrześcijańskiego życia. W Najświętszej Eucharystii
zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, w którym jest Jezus Chrystus. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, którzy powinni pomagać swoim dzieciom w coniedzielnych spotkaniach z Jezusem we Mszy świętej. Rodzice, którzy chcą tworzyć rodzinę katolicką nie powinni ograniczać uczestnictwa dzieci we Mszy świętej tylko do dnia
I Komunii świętej, ale powinni prowadzić dzieci do Jezusa w każdą niedzielę i powinni czynić to z coraz głębszym zaangażowaniem. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik przypomniał też, jak bardzo ważnym znakiem naszej wiary jest świadectwo życia chrześcijańskiego.
Przed rozesłaniem przedstawiciele wszystkich parafii diecezji otrzymali egzemplarze Katechizmu Kościoła Katolickiego, które zabrali do swoich wspólnot parafialnych.
W dniu 14 października 2012 roku, o godz. 13:00 w naszej parafii, odprawiona została uroczysta Msza święta, celebrowana przez Księdza Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC, która zapoczątkowała Rok Wiary. W procesji do ołtarza zostały wprowadzone: Ewangeliarz, Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Soborowe. Został też zapalony Paschał,
który symbolizuje żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za łaskę wiary i prosiliśmy o dar głębokiej, żywej i mądrej wiary dla nas wszystkich. Niech Jezus Chrystus w tym szczególnym Roku nam błogosławi i otwiera nasze serca na miłość Bożą, która jest zawarta w Słowie Bożym.

 

Agnieszka Kołodziejska