PIELGRZYMKA DO SOKÓŁKI

W sobotę, 20 października 2012 roku, o godz. 4:00, z naszej parafii wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Sokółki – miasta, w którym wydarzył się Cud Eucharystyczny.
Głównym organizatorem pielgrzymki był nasz chór parafialny „Gloria Dei”.

Sokółka, to miasto powiatowe w województwie podlaskim, położone na obszarze Wzgórz Sokólskich, na skraju Puszczy Knyszyńskiej. W ostatnich latach największy rozgłos Sokółce przyniosło wydarzenie Cudu Eucharystycznego, jakie miało miejsce w 2008 roku. Wtedy, w dniu 12 października, w kościele  św. Antoniego, podczas porannej Mszy świętej księdzu rozdzielającemu Komunię świętą wypadł z puszki Komunikant. Kapłan podniósł go i umieścił w naczyniu z wodą przy tabernakulum (vasculum). Po Mszy świętej przeniesiono zawartość vasculum do naczynia w sejfie w zakrystii. Tydzień później po otwarciu sejfu zauważono na zanurzonym Komunikancie plamę, sprawiającą wrażenie krwi. Naczynie z Komunikantem przeniesiono do tabernakulum w kaplicy na plebanii. Następnego dnia Komunikant wyjęto z wody i położono na korporale w tabernakulum. Po tych wydarzeniach została powołana Komisja Kościelna, która miała za zadanie zbadać, opisać i wyjaśnić samo wydarzenie.

 

7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: „przysłany do oceny materiał (...)
w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina.” Po wielu badaniach Kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, przedstawił przebieg prac Komisji Kościelnej i wygłosił komunikant: „Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Kościół wyznaje, że po słowach Konsekracji, mocą Ducha Świętego chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew.” Cud ten został przedstawiony papieżowi Benedyktowi XVI. W dniu 2 października 2011 roku odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której Najświętszy Sakrament – Cząstkę Hostii, która zamieniła się w Znak Eucharystyczny – oficjalnie został wystawiony w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
Do Sokółki dotarliśmy około godz. 10:15. Kiedy przekroczyliśmy próg świątyni, czuć było niesamowitą, podniosłą atmosferę. Choć kościółek na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo skromny, doświadczało się w nim ogromu Miłości Boga. Tam, ten, kto szuka łaski nawrócenia, ukojenia w cierpieniu, odzyskania zgubionej lub osłabionej wiary, przemiany swego życia zgodnie z wola Bożą – wszystko odnajduje. O godz. 11:00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Podczas spotkania z żywym Jezusem można było wejść w głąb swego wnętrza i zobaczyć, że bez Eucharystii człowiek staje się marnym pyłem. To Komunia święta daje siły do przezwyciężania przeciwności. To z niej wypływa najgłębsza Tajemnica, jaką pozostawił nam Jezus Chrystus – Tajemnica Jego nieskończonej miłości. Nie ważne gdzie będziemy – zawsze powinnyśmy uświadomić sobie, że każda przeżyta z głęboką wiarą Eucharystia jest wielkim Cudem uzdrawiającym naszą duszę. Po Eucharystii udaliśmy się do Domu Pielgrzyma, aby obejrzeć film o Cudzie Eucharystycznym. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków), gdzie uczestniczyliśmy w Drodze krzyżowej. Na zakończenie tego Nabożeństwa na Górze Krzyży pozostawiliśmy krzyż z tabliczką upamiętniającą naszą pielgrzymkę. O godz. 17:00 z wielkim wzruszeniem wyruszyliśmy w powrotną drogę do Radomia. Za ten piękny dzień, Bogu niech będą dzięki!

 

aga