„LUBIĘ SPOTYKAĆ SIĘ Z LUDŹMI, KTÓRZY WIERZĄ”

W sobotę, 27 października 2012 roku, w Skarżysku – Kamiennej odbyło się 20. Spotkanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej.

Zima zaskoczyła drogowców, ale nie gorliwych chrześcijan, którzy mimo trudności, dojechali do
parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, prowadzonej przez braci franciszkanów. Na początku, około 9.30, czekał na wszystkich poczęstunek
i gorąca herbata lub kawa. Potem przywitanie i krótka prezentacja wszystkich wspólnot diecezji radomskiej. Oprócz Radomia, przedstawiciele wspólnot przyjechali z: Opoczna, Skarżyska, Końskich, Zwolenia, Iłży i Pionek.

– Obecnie jest dziesięć wspólnot w naszej diecezji. Dziesięć i pół, bo kolejna się rodzi. Niech ten Rok Wiary będzie okazją do „rodzenia” kolejnych dziesięciu wspólnot – zachęcał ks. Sławomir Płusa, duszpasterz diecezjalny Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

JEZUS = UZDROWIENIE

Po radosnym uwielbieniu Pana Boga ks. Artur, franciszkanin, wygłosił konferencję. Mówił o kondycji człowieka po grzechu pierworodnym. Wskazywał, że wyznane na spowiedzi i odpuszczone grzechy zostawiają rany i skutki w człowieku.

- Te rany, to braki miłości w naszym życiu. Oprócz rozgrzeszenia często potrzeba modlitwy o uwolnienie, aby Jezus Chrystus uleczył skutki naszych grzechów – mówił ksiądz Artur.

– Modlimy się o uzdrowienie i uwolnienie na poziomie ciała, duszy i ducha. Jezus Chrystus jest
najlepszym Lekarzem, On uzdrawia. My tylko się modlimy o to, by Pan Jezus przyszedł. Zachęcamy też ludzi, aby w Jego imię wyrzekali się złych duchów. Na tym polega modlitwa o uwolnienie – tłumaczył ks. Sławomir Płusa, egzorcysta diecezji radomskiej.

Po konferencji siedmiu księży wyszło przed ołtarz, aby modlić się o uwolnienie i błogosławić
podchodzących uczestników. Kolejki były duże. Zespół muzyczny „Jezus żyje!” modlił się w tym czasie o Ducha Świętego i uwielbiał Pana. Potem można było skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania oraz porozmawiać z kapłanami.

Centralnym punktem była Eucharystia. Po niej pyszny obiad. Godzina obiadowa była świetnym czasem do budowania relacji pomiędzy członkami różnych wspólnot.

PO CO KOMU ODNOWA

Katolickie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym są coraz bardziej popularne na świecie i w Polsce. Wierzący odkrywają, trochę zapomnianą, trzecią Osobę Trójcy Świętej – Ducha Świętego. Ponadto uczą się korzystać z różnych darów pełnych mocy, których udziela Duch
Ożywiciel. Dzięki Niemu ożywia się wiara, a głoszenie Ewangelii staje się skuteczne i jest potwierdzane przez znaki pełne mocy.

– Wiarę trzeba pielęgnować. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym bardzo w tym pomagają. Życie we wspólnocie umacnia wiarę. Pierwsi chrześcijanie żyli we wspólnotach. Człowiek nie jest samotną wyspą – mówił Tomasz Wziątek, koordynator wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w diecezji radomskiej.

– Przyjechałam tu z wdzięczności do Pana Jezusa. On mnie uzdrowił. W Odnowie można mocniej wielbić Pana Boga. Na tym spotkaniu jestem czwarty raz. Jest nas coraz więcej – mówiła Halina Kucharska z radomskiej wspólnoty „Magnificat”.

– Kocham Ducha Świętego! Jest niesamowity. Lubię spotykać się z ludźmi, którzy wierzą i dzielą się swoją wiarą. To mnie umacnia. Na spotkaniu jestem drugi raz – zapewniała nauczycielka, Anna Adamiec.

NOWA EWANGELIZACJA

W dzisiejszym świecie media odgrywają ogromną rolę. Trudno byłoby funkcjonować, gdyby nie mieć czasem dostępu do telewizji, radia lub Internetu. Da się bez tego żyć, ale ciężko. Każdy człowiek wierzący powinien słyszeć codziennie Dobrą Nowinę. Oprócz budynku kościoła, chciałby ją słyszeć wszędzie: w telewizji, radiu i Internecie! Jak promować Ewangelię dziś?

– Żeby promować Ewangelię potrzebna jest Nowa Ewangelizacja. Tak, jak mówił Jan Paweł II: „ta sama Ewangelia, ale głoszona poprzez nowoczesne środki, nowe formy i nowy zapał” – oświadczał Mariusz Trzmielewski, lider wspólnoty „Jezus żyje!”.

– Staramy się promować Ewangelię. Organizujemy rekolekcje, na które zapraszamy wędrownych kaznodziei pełnych mocy Bożej. Mamy też zespół muzyczny.
Chwalimy Pana i głosimy Go również poprzez muzykę – dodawał Mariusz Trzmielewski, gitarzysta zespołu „Jezus żyje!”.

– Za rok będziemy świętować 30-lecie Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji. Zobaczymy, gdzie będzie spotkanie. Termin podobny, czyli w październiku. Już teraz gorąco zapraszam na ten Jubileusz – zapraszał Tomasz Wziątek, świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji radomskiej.

Paweł