WIARA W ROSJI

Tydzień temu obchodziliśmy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Jak wygląda Kościół, który wspieraliśmy?

Katolicy w krajach, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego (1991 rok) stanowią mniejszość. W postsowieckich republikach środkowoazjatyckich i w Azerbejdżanie przeważa zdecydowanie islam. W krajach słowiańskich – w Rosji, na Białorusi i Ukrainie – a także w Mołdawii i Gruzji, większość wierzących, to prawosławni. W Armenii najwięcej jest wyznawców Kościoła Apostolskiego, nienależącego do rodziny prawosławnej. Najwięcej katolików jest na zachodzie Białorusi i Ukrainy.

Najczęściej we wszystkich tych krajach – poza zachodnią Białorusią – rzymscy katolicy żyją w dużym rozproszeniu, często na rozległym obszarze, co bardzo utrudnia pracę duszpasterską. Księża muszą pokonywać duże odległości, aby dotrzeć do wiernych. Niewielka liczba katolików w parafiach sprawia również, że nie są oni w stanie utrzymać swoich placówek i kościołów i liczą na wsparcie z zagranicy. Takim wsparciem była zbiórka pieniędzy w Polsce w zeszłą niedzielę.

Jednym z głównych problemów katolików na Wschodzie są relacje z wyznawcami innych religii, szczególnie tych największych. Częste nieporozumienia i napięcia wynikają głównie z powiązań religii większościowych z władzą. Kościół katolicki często jest postrzegany jako zagrożenie tożsamości, bezpieczeństwa, a czasem nawet i integralności terytorialnej krajów.

Jeśli chodzi o Rosję, to w czasach komunistycznych na rozległym terenie jej europejskiej części były czynne tylko dwa kościoły katolickie: w Moskwie i Leningradzie. Gdy w 1991 roku papież Jan Paweł II utworzył w Rosji pierwsze struktury kościelne, oznaczało to odrodzenie Kościoła katolickiego w tym kraju po prawie 75 latach.

Trudno dokładnie określić, ilu katolików zamieszkuje dziś Rosję – największy kraj świata. Najczęściej mówi się o 600-800 tysiącach (na ok. 145 milionów mieszkańców). Większość wiernych mieszka w miastach – tylko na Syberii katolicy mieszkają głównie na wsiach, niekiedy oddalonych od siebie o setki kilometrów.

Od 1991 roku w Moskwie istnieje kolegium teologiczne pw. św. Tomasza z Akwinu, w którym uczą się głównie świeccy i siostry zakonne, a od 1993 roku – seminarium duchowne (najpierw było ono w Moskwie, a potem zostało przeniesione do Sankt-Petersburga), które w 1999 roku dało Kościołowi w Rosji pierwszych po 81 latach rodzimych kapłanów. Od 1996
roku w Moskwie nadaje swe programy katolickie radio „Dar”, a od 1997 roku – w Sankt-Petersburgu – „Radio Maryja”. W 1994 roku ukazała się pierwsza gazeta katolicka, która niestety upadła z braku środków w 2007 roku. Od 1993 roku istnieje prężne wydawnictwo „Biblioteka Duchowna”.

W Rosji istnieją obecnie: archidiecezja Matki Bożej w Moskwie, diecezja św. Klemensa w Saratowie, diecezja Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku i diecezja św. Józefa w Irkucku. W sumie w całej Rosji jest obecnie prawie 400 parafii, w których pracuje ponad 350 kapłanów i 340 sióstr zakonnych.

xp