POJUBILEUSZOWE REFLEKSJE

Na Rok Wiary: „Z pewnością można powiedzieć, że śmierć św. Wincentego Pallottiego była jego najpiękniejszym wyznaniem wiary i jej dojrzałym owocem.”

Po zadziwieniu Słowem Bożym i pismami św. Wincentego: „Św. Wincenty Pallotti swoim życiem pokazał, że trzeba wierzyć w to, że każde serce może zostać przemienione w „całkowicie duchowe, niebieskie i Boskie”, a przez to stać się dla innych,
„jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.”

W tęsknocie za świętymi kapłanami: „Św. Wincenty Pallotti stał się znakomitą ozdobą i chlubą duchowieństwa. Jego imię jak gdyby nowa perła zdobi koronę, która otacza skronie Kościoła.”

Praktyczna na co dzień: „Święty Wincenty Pallotti marzył, by Kościół był miejscem, w którym każdy czułby się u siebie i odnalazł w nim swoje miejsce.”

Pallotti świętym do cna aktualnym: „Święty Wincenty Pallotti przez swoje aktywne i twórcze posługiwanie w ówczesnym Kościele był człowiekiem swojego czasu, a jednocześnie zwiastunem przyszłości, prorokiem tego, czego dokonał Sobór Watykański II.”

opr.