SPOTKANIE „NAJWAŻNIEJSZYCH FORMATORÓW”

Jest już tradycją naszej parafii, że raz w roku – w okolicach Uroczystości św. Wincentego Pallottiego – duszpasterze stają przy jednym ołtarzu i zasiadają do jednego stołu wraz
z siostrami zmartwychwstankami i specjalnie zaproszonymi gośćmi - rodzicami kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków pochodzących z naszej parafii.

Jest wielką prawdą, że formacja w domach zakonnych i seminariach, to tylko dodatek do tego, co naprawdę dzieje się w sercu osoby powołanej. A serce w największym i najważniejszym wymiarze uczy się Boga i Jego miłości w domu rodzinnym – od rodziców i osób bliskich.

W naszej parafii żyje 38 „najważniejszych formatorów” serc sióstr zakonnych, kapłanów i kleryków. Są rodzicami 23 osób, które obecnie głoszą całym swoim życiem prawdę i miłość Ewangelii.

Spotkanie z rodzicami osób powołanych jest wielką radością nie tylko dla księży pallotynów
i sióstr zmartwychwstanek, ale – wydaje się, że przede wszystkim – dla tych rodziców. Można zauważyć z jak wielką czułością noszą w sobie to niezwykłe Boże wybraństwo ich rodziny.

Troszcząc się o to, by domy formacyjne księży pallotynów i sióstr zmartwychwstanek tętniły życiem, módlmy się gorąco i – może przede wszystkim – dziękczynnie za dar powołań. To wielka radość, że 26 stycznia br., w naszej parafii kapłani i siostry zakonne uczyniły to wspólnie z tymi, którzy jak nikt inny znają się na wzbudzaniu powołań, a gorliwością w modlitwie
o powołania i za powołanych niejednokrotnie zawstydzają wspólnoty kapłanów
i sióstr zakonnych.

xp.