WIERZĘ… WE WSZECHMOGĄCEGO,

STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI

„Wierzymy, że Bóg stworzył świat według swojej mądrości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku” (KKK 295).

Dlaczego wyznajemy wiarę w Bożą wszechmoc? Doświadczenie Boga żyjących przed nami, budziło ich zdziwienie. Dlatego czuli potrzebę opowiadania o tym. Po spotkaniu ze Zmartwychwstałym musieli o tym mówić. Izraelici wiedzieli, w jaki sposób Bóg wybawił naród
z niewoli egipskiej. W drodze do ziemi obiecanej opiekował się nimi dokonując rzeczy niepojętych dla nich. Jahwe mógł zdziałać wszystko, był „wszechmocny”. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co przez to rozumiemy? Stworzyć znaczy powołać coś do istnienia, czego wcześniej nie było. Skąd zatem początek wszystkiego? Z „prawybuchu”? „Nic” wybuchnąć nie może. Skąd pochodzi to „coś”, co wybuchło? Musi więc istnieć jakaś
rzeczywistość, która użycza wszystkim istnienia. Sobie też. Tę jedyną i wieczną rzeczywistość nazywamy Bogiem. Wszystko zatem pochodzi od Boga, a nie jest czystym przypadkiem. Stwarzając niebo i ziemię, Bóg kierował się jedynie miłością. Chrystus pośredniczył w tym dziele. „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1, 16). „Jam jest Alfa
i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był, który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1, 8).
I my wierzymy i wyznajemy, że Bóg jest wszechmogący i jest Stworzycielem nieba i ziemi.
 

opr. Adam Żak